Kategorije

Geotrust 1

Specifičnosti vezane uz Geotrust SSL

Thawte 2

Thawte certifikati

Verisign (Symantec) 2

Specifičnosti vezane za Verisign certifikate

Artikli

 Što je SSL certifikat?

SSL je kratica od Secure Socket Layer. SSL je metoda kriptiranja web prometa, kojom se sprečava...

 Procesiranje narudžbe SSL certifikata

Procesiranje narudžbe radi se u Orbis portalu za klijente, slijedeći jednostavne upute, u...

 Da li mogu koristiti jedan certifikat za više domena ili poddomena?

    Ne. Certifikat se nemože dijeliti, za svaku poddomenu ili domenu trebate zasebni certifikat.

 Da li moguće postaviti SSL za IP adresu?

SSLom možete zaštititi javnu IPv4 adresu. Svi SSL certifikati su za to pogodni. Na rezervirane,...

 Da li za SSL certifikat trebam imati i zasebnu IP adresu?

Za starije operativne sustave SSL certifikat moguće je ispravno instalirati samo na domene sa...

 Da li mogu kupiti SSL certifikat u Orbisu iako hosting imam negdje drugdje?

    Da, nije nužno da kod nas imate hosting, možete kupiti samo certifikat i instalirati ga na...

 Da li trebam generirati novi CSR za obnovu certifikata?

Iako neki serveri omogućavaju produljenje certifikata sa starim CSRom certifikatori...

 Kako konvertirati certifikat u potrebni format

Upute 

 Email adrese za potvrdu narudžbe i primitak certifikata

U procesu narudžbe šalju se na emal zahtjevi za potvrdu narudžbe, eventualni upiti, te na kraju i...

 CSR provjera online

Na ovom linku možete provjeriti ispravnost CSR-a (otvorit će se novi prozor)LINK

 DV, domain validation, provjera valjanosti domene

Nakon što kod procesiranja narudžbe ssl certifikata unesete CSR izabrat ćete način validacije...

 Prijelaz sa SHA-1 na SHA-2

PRIJELAZ sa SHA1 na SHA2 (SHA256) SHA je popularni algoritam koji koristi većina SSL certifikata....

 SSL provjera

Na ovom linku možete provjeriti certifikat domene (otvara se novi prozor)LINK

 Mogu li SSL certifikat postaviti na više servera?

Sve certifikate, obične, wildcard ili multidomain mozete postaviti na više različitih servera,s...

 Kako preusmjeriti promet s http:// na https:// na Windows hostingu

Ako imate instalirani SSL certifikat i želite da se Vaše Internet stranice otvaraju u sigurnom,...

 Kako usmjeriti promet na SSL (https://) na Linux hostingu

Ako imate instalirani SSL certifikat i želite da se Vaše Internet stranice otvaraju u sigurnom,...

 Otkaz certifikata i povrat novca

Certifikat možete otkazati u roku 3 dana od datuma vaše uplate i dobiti povrat novca. Za otkaz i...