Outlook error 0x800C0133

Ova greška pojavljuje se zbog problema na Vašem lokalnom računalu, zbog greške na Inbox datoteci. Za rješenje problema prodjite slijedeće korake:

1. Otvorite Outlook Express, te na lijevoj strani ekrana kliknite desnom tipkom miša na "Local Folders", odaberite "New Folder", te upišite naziv novog direktorija, na pr. "Novi".

2. Ukoliko još možete pristupiti "Inbox" direktoriju, selektirajte sve poruke i preselite ih iz "Inbox" direktorija u "Novi" direktorij.

3. U izborniku izaberite "Tools" -> "Options" -> "Maintenance" kartica, pa kliknite na "Store Folder". Vidjet ćete putanju do Vaše Inbox datoteke. Zapamtite ovu putanju.

4. Zatvorite Outlook Express, otiđite u direktorij naveden u putanji do Inbox datoteke, te izbrišite "inbox.dbx" datoteku.

5. Ponovno pokrenite Outlook Express. Inbox direktorij će biti automatski ponovo kreiran. Preselite poruke iz direktorija "Novi" u "Inbox"

6. Izbrišite direktorij "Novi"

  • 78 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

מאמרים קשורים

Ne mogu pristupiti webmailu

Vjerojatna greška: Vaš Firewall - otvorite portove 2082, 2083 i portove 2095, 2096 za webmail....

AntiSPAM i antivirus filter

Svi naši serveri imaju antispam i antivirus zaštitu. Antispam zaštitu možete sami dodatno...

Ne primam Email

    Razloga za neprimanje Email može biti više: neispravan rad servera koji...

Konfiguracija mail programa - Email postavke

    Kako postaviti Email na svom računalu? Savjetujemo da se prvo odučite koji protokol ćete...

Webmail

Pomoću webmail programa možete vidjeti mailove bez da konfigurirate Email program (Outlook ili...