Orbis administracija i nadzor servera

Što spada u uslugu Orbis administriranje i nadzor servera (održavanje servera, nadogradnja servera, nadzor servera, server monitoring servera)

 • Inicijalni setup kontrol panela
 • Kontrola sigurnosti servera
 • Limitiranje prevoditelja i raznih programa samo za root
 • Postavljanje prava nad direktorijima kako bi spriječili neovlašten pristup
 • Host.conf & sysctl optimizacija
 • Noexec, Nosuid temporary direktorija
 • RkHunter instalacija i konfiguracija
 • instalacija i konfiguracija firewall-a i brute force detektora
 • Kernel update
 • SSH Server optimizacija
 • TCP/IP optimizacija
 • Onemogućavanje osjetljivih PHP funkcija (na zahtjev)
 • BFD (Brute Force Detection) instalacija
 • Nadogradnja servera, kontrol panela
 • Zatvaranje serverisa koji se ne koriste
 • Mod_Security instalacija i konfiguracija
 • System Integrity monitor
 • RPM Package Audit
 • Konfiguracija i zaštita servisa računala
 • Mod_dosevasive (na zahtjev)
 • Zend Optimizer Instalacija (na zahtjev)
 • Monitoring po slijedećim portovima:FTP 21, SSH 22, Email/SMTP 25, DNS 53, HTTP 80, POP3 110, IMAP 143
 • Provjera zauzetosti diskovnog prostora, provjera opterećenja servera
 • 4 glas(ova) da im je artikal pomogao
Da li Vam je artikal pomogao?

Slični artikli

Da li trebam Windows ili Linux hosting?

Ukoliko koristite ASP za izradu Vaših web stranica, treba Vam Windows hosting. Ukoliko radite...

Kod spajanja FTP-om dolazi do prekida, ne vidim datoteke na serveru .. Zašto?

Ukopčajte Pasive mod u Vašem FTP klijentu i sve će biti u redu.

Preseljenje domene na Orbis server

Da bi se domena javljala s Orbis servera morate prijaviti naše DNS-ove.   Počitajte u bazi...

Orbis setup servera

Što spada u uslugu Orbis sertup servera (postavljanje servera, instalacija servera)...

Podaci za spajanje na FTP

Iz sigurnosnih razloga više nije moguće spajanje na naše poslužitelje preko nekriptiranog FTP...