12.ožujka izmedju 22h i 00h predviđeni su radovi na mrežnoj opremi u HT datacentru, pa će dio servera koje imamo u HTU nakratko biti nedostupni. (max. 45 minuta).

 

 

 Tuesday, March 9, 2021

« Natrag