Marketing

Google Adwords - kreiranje kampanje

Izrada kampanja unutar Google Ads računa
Definiranje ciljeva za praćenje uspješnosti (konverzija)
Kreiranje kodova za praćenje konverzija
Kreiranje ostalih kodova za praćenje ukoliko je potrebno
Spajanje Google ads računa sa GTM i Google analytics računom

  • lokacija, jezik, bidding i ostalo. Definiranje parametara kampanje
Google Ads - vodjenje kampanje

Istraživanje i optimizacija ključnih riječi
Kreiranje Google search oglasa i kampanja
Kreiranje Display oglasa i kampanja
Definiranje geolokacijskih parametara
Praćenje rezultata kampanja putem Google analytics 4 alata i Google Tag Manager
Mjerenje i praćenje uspješnosti konverzija (conversion tracking)
Dopuna ključnih riječi, publike, search i display kampanja po potrebi
Mjesečna izrada izvještaja u Looker studiu
* budžet za oglašavanje nije uključen u cijenu
** za veće kampanje + 5% mjesečnog budžeta za oglašavanje

Google TAG manager

Kreiranje Google Tag Manager računa
Postavljanje tagova i trigera (ovisno o dogovorenim
parametrima)

Google Ads vodjenje kampanje za webshop

Istraživanje i optimizacija ključnih riječi
Kreiranje Google search oglasa i kampanja
Kreiranje Display oglasa i kampanja
Definiranje geolokacijskih parametara
Praćenje rezultata kampanja putem Google analytics 4 alata i Google Tag Manager
Mjerenje i praćenje uspješnosti konverzija (conversion tracking)
Dopuna ključnih riječi, publike, search i display kampanja po potrebi
Mjesečna izrada izvještaja u Looker studiu
* budžet za oglašavanje nije uključen u cijenu
** za veće kampanje + 5% mjesečnog budžeta za oglašavanje

Google Analytics

Kreiranje GA4 računa i postavljanje osnovnih postavki za praćenje unutar alata

Youtube - vodjenje kampanje

Upload videa prema dogovoru (do 4 videa mjesečno)
SEO optimizacija teksta uz video
Kreiranje Youtube kampanja i promocija videa
Mjesečni izvještaj

Meta (Faceboot i Instagram) vodjenje kampanje

Analiza i definiciranje ciljane publike
Analiza i definiranje ciljanih pozicija oglasa
Definiranje ciljeva kampanje
Izrada kampanja prema definirianim ciljevima
Izrada i postavljanje oglasa (do 6 oglasa mjesečno)
Praćenje i analiza rezultata kampanja
Testiranje oglasa - A/B
Optimizacija kampanja i oglasa
Mjesečni izvještaj
*budžet za oglašavanje nije uključen u cijenu

  • Upravljanje oglašavanjem na društvenim mrežama Facebook i Instagram