A ver os artigos marcados 'sftp'

 Podaci za spajanje na FTP

Iz sigurnosnih razloga više nije moguće spajanje na naše poslužitelje preko nekriptiranog FTP...