Označeni (tagirani) artikli 'Promjena korisnika'

 Ažuriranje podataka

Promjena OIB-a nije moguća Za promjenu naziva firme, promjenu adrese, telefona, Email adrese...