Od 15. lipnja 2011. godine omogućena je on-line administracija besplatnih .HR sekundarnih domena.
Link za administraciju je:
http://www.carnet.hr/dns/administracija/promjena.

Promjena će se vršiti na način da korisnik odabere na koju od adresa da se pošalje link za autorizaciju, te ovisno o odabiru moguće je promijeniti sljedeće:

a) korisnik domene:

  • može mijenjati sve podatke osim naziva domene, naziva korisnika i OIB-a;

b) administrativna kontakt osoba:

  • može promijeniti svoje podatke;
  • može promijeniti podatke o tehničkoj kontakt osobi;
  • može promijeniti podatke o DNS serverima;

c) tehnička kontakt osoba:

  • može promijeniti podatke o tehničkoj kontakt osobi;
  • može promijeniti podatke o DNS serverima.

Najvažnija novost je u tome što za promjenu podataka nije više potrebno slati papirnatu dokumentaciju, a sve promjene su trenutne; međutim, vrlo je važno da su e-mail adrese ispravne jer je to jedini način autorizacije. Ukoliko netko ipak želi i dalje promjene ažurirati dokumentom HRTLD-B to je takodjer moguće.

Sljedeća VAŽNA novost je u tome što svakom promjenom korisnik postavlja novi datum isteka domene (365 dana od datuma izvršene promjene) i taj datum će se koristiti za automatsko obavještavanje korisnika o isteku domene u skladu s Pravilnikom (članak 17.). Produljenje domene će biti potrebno potvrditi.Thursday, June 16, 2011

« Natrag