Pravilnik korištenja ORBIS d.o.o. usluga

Član 1.

Otvaranje usluge - otvaranje korisničkog računa - ažuriranje Email adrese

Nakon što izaberete usluge na stranicama ORBIS d.o.o., te dovršite narudžbu, kreirat ćete korisnički račun u Orbis-u, upisujući točne podatke (ime, prezime, naziv, adresa, Email, telefon, OIB(ako je potrebno), mobilni telefon. Važno je da upišete Email koji imate pod kontrolom i koji radi, u Vašem je interesu i Vaša je odgovornost imati upisan točan Email u Orbis portalu, ažurirati ga ako ga mijenjate, jer na njega ćete dobiti ponudu za kreiranje ili produženje usluga, na taj Email kontaktirati ćemo Vas ako primjetimo probleme u funkcioniranju usluga. Ako Email neće biti točan i ispravan, postoji opasnost da Vaša domena ili usluga istekne, da prestane raditi, da usluge budu suspendirane.
Nakon što se ažurira uplata prema ponudi, automatski se kreira račun i šalje na Email u pdf formatu, te se plaćene usluge se aktiviraju.

Član 2.

Uvjeti korištenja

WWW poslužitelj može se koristiti za privatne ili komercijalne potrebe kupca. Kupac se slaže sa slijedećim uvjetima korištenja ORBIS d.o.o. servera:

Da će zakupljene usluge koristiti u legalne svrhe, po svim hrvatskim i internacionalnim zakonima.

Da će se pridravati općih pravila ponašanja na mreži (Netiquette) kod slanja E-maila i pisanja u news-grupe

Da neće slati SPAM - najtrože je zabranjen SPAM (masovno slanje mail poruka nasumce, na email adrese ljudi koji se s prijemom takvih poruka nisu složili)

Da neće raditi na štetu ORBIS d.o.o., računalnog sustava koji mu se ustupa, odnosno drugih korisnika usluga ORBIS d.o.o.

Da neće objavljivati sadržaj protivan zakonu RH. Orbis će bez upozorenja prijaviti svaki nelegalni sadržaj na svojim serverima odgovornim institucijama. Kupac se slaže da će na svom zakupljenom prostoru na serveru čuvati samo onaj materijal koji je sastavni dio njegovih web stranica.

Kupac se slaže da neće prekomjerno koristiti resurse servera, da neće svojim korištenjem servera ni na koji način otežavati ili onemogućiti korištenje servera ostalim korisnicima servera.

Član 3.

Preprodaja prostora

Kupac može preprodavati zakupljenih resursa drugim komercijalnim korisnicima.

Član 4.

Plaćanje usluga

Prva ponuda za neku usluge generira se s datumom otvaranja te usluge, a kupac se slaže da je obavezan platiti ponudu u naznačenom roku, u hrvatskim kunama (HRK) ili Eurima (EU), a ukoliko rok nije naznačen najkasnije u roku od 14 dana od datuma ponude. Kupac ima mogućnost sam izvršiti pregled stanja na online automatiziranom sustavu za praćenje poslovanja gdje ima pregled naručenih usluga i obaveza u bilo kom trenutku.
Ukoliko plaćanje nije podmireno na vrijeme korisnički račun kupca i sve usluge (web stranice, e-mail, ftp pristup) će biti blokiran/e. 
Za ponovno aktiviranje usluga kupac je dužan podmiriti sve dospjele obaveze.
U slučaju neplaćanja obaveza dužem od 30 dana od isteka valute plaćanja svi podaci korisnika, email i web sadraj, mogu biti izbrisani sa servera.
Vodite računa o tome da je sustav automatiziran, izvršite svoje obaveze na vrijeme, a u slučaju poteškoća sa likvidnoću kontaktirajte nas, dogovoriti ćemo odgođeno plaćanje, naći rješenje povoljno za obje strane.

Plaćanje usluge kupac može izvršiti virmanom, općom uplatnicom, kreditnom karticom, a korisnici izvan Hrvatske uplatu mogu izvršiti na devizni račun ili kreditnom karticom.

Član 5.

Prekid pretplate

Kupac se slaže da će eventualni prekid pružanja usluge zatražiti najkasnije 1 dan prije nove pretplate, u suprotnom prihvaća obavezu plaćanja usluge za slijedeće razdoblje. Zahtjev za prekid pretplate mora biti zatražen putem tiketing sustava ili zahtjeva za prekid unutar portala za klijente na adresi www.orbis.hr/portal.

ORBIS d.o.o. ima pravo prekinuti davanje usluga bez povrata novca, ako se utvrdi da se kupac nije pridržavao ovog pravilnika, kako bi zaštitio sebe, servere i/ili ostale korisnike servera.

Član 6.

Domene

Registracija domena .com .net .info .biz .org - za produženje registracije domena naplaćuju se zasebno, ponuda se šalje kupcu 14 dana prije isteka domene. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena na vrijeme, do valute plaćanja navedene na računu, te da ukinute domene 30 dana nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu ili ući u Redemption period, u kojem se visina registracije domene odredjuje prema dogovoru.

Registracija domena .eu - produženje registracije domena naplaćuju se zasebno, račun se šalje kupcu 14 dana prije isteka domene i mora biti plaćena odmah ili najkasnije 5 dana od datuma ponude. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena. Ukinute domene nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu.
Registrant (Vlasnik domene) .eu mora imati prebivalište u zemlji članici EU. Kupac se slaže i daje pravo tvrtci Orbis da proslijedi podatke upisane o vlasniku domene u skladu s Pravilima i uvjetima registracije .eu domena objavljene na službenim stranicama www.eurid.eu. U slučaju kršenja pravila domena može biti oduzeta registrantu bez ikakve naknade. 

Registracija domene .hr - provodi se prema pravilniku Carneta koji možete pročitati na stranicama www.Carnet.hr

Za sve ostale domene vrijedi jednostavno pravilo: domena mora biti plaćena na vrijeme, u suprotnom će biti suspendirana i ukinuta.

ORBIS d.o.o. Varaždin ne jamči da u vremenu od izvršene narudžbe i do završetka procesa registracije domene neće biti registrirana od treće osobe.

Član 7.

Sadržaj stranica:

ORBIS d.o.o. nema obvezu provjeravanja sadržaja koji se nalaze u korisničkom web prostoru.
Korisnik servera snosi punu odgovornost korištenja usluga, a ORBIS d.o.o. ne daje nikakvo jamtsvo i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem Orbis usluga.

Član 8.
Povrat novca u roku 30 dana u slučaju nezadovoljstva kupca

Za svoje web hosting usluge Orbis jamči povrat uplaćenog novca u roku 30 dana od početka pružanja usluge, ukoliko je kupac nezadovoljan pruženim uslugama. 
Novac se ne vraća za pretplatu na dedicated servere, SSL certifikate, te za registracije i produljenja registracije domena. Rok za povrat novca kupcu je 15 dana.

Nadamo se da su pravila korištenja naših usluga jednostavna i prihvatljiva, a pozivamo sve koji smatraju da neki od naših kupaca djeluju suprotno ovom pravilniku da nas o tome obavijeste putem formulara.

Hvala i pozdrav

ORBIS d.o.o.